Page 9 - Canadian Serbian Alliance
P. 9

   Шта КСС ради, Шта је наш ЦИЉ?
КСС координира и подржава активности својих организација
чланица, да испуне своје циљеве
КСС успоставља и одржава односе са одговарајућим институцијама и органицијама у Србији, Републици Српској, Црној Гори, Канади и српској дијаспори
КСС организује догађаје и ствара могућности за повезивање
КС промовише контакте и односе између својих чланова, за
обостране интересе
КСС промовише приоритете српске заједнице и чувa њене корене
КСС помаже бизнисима и појединцима да изграде везе између Канаде и српских земаља, да унапреде своје активности, и подржава их у њиховим пројектима
КСС заснива свој рад на транспрентности и заједничкој сарадњи
Основни циљ КСС је да афирмише српску заједницу у Канади, и промовише допринос те заједницe у канадском друштву.
Тај допринос ће се постићи кроз науку, културу, спорт, уметност и друге сфере, које помажу нашим и другим заједницама у Канади да расту и развијају се.
Суштински, циљеви КСС су:
1. Уједињење постојећих српских организација у дефинисању и заштити заједничких интереса
2. Да постане кључни партнер српској заједници у Канади, да би штитила њене приоритете, назначавала проблеме,
учествовала у свим аспектима канадског друштва, и да
омогући бољу позицију српске заједнице у Канади
3. Стварање платформи кроз које ће чланови моћи да раде
заједно, да би ојачали приоритете заједнице
4. Да унапређује односе између Канаде и Српских земаља
KOSOVSKAMITROVICA
         

   7   8   9   10   11