Page 8 - Canadian Serbian Alliance
P. 8

    Шта је КСС, Које су наше вредности? Канадско-српски Савез је независна, непрофитна асоцијација,
основана у складу са канадским законима и вредностима, и чине је:
1. Друге српске организације
2. Компаније
3. Индивидуалци који престављају и чувају интересе Српско-
Kанадске заједнице у свим провинцијама.
Као кровна организација Канађана српског порекла, КСС промовише вредности које су дубоко
укорењене у обе културе, српској и канадској.
КСС заступа:
1. Нашу заједницу
2. Смислен рад, са довољном компетентношћу и праведним
препознавањем учинака
3. Искреност и оптимизам
4. Мир, као основ напретка
Наша сврха је да заштитимо и унапредимо интереса Канађана Српском порекла, широм Канаде, и између осталог, да помогнемо новим досељеницима из наших земаља да започну свој нови живот прихватајући и прилагођавајући се канадском начину живота и вредностима.
            6   7   8   9   10