Page 11 - Canadian Serbian Alliance
P. 11

    Принципи КСС су:
1. Чланови неће тражити самопромоцију
2. Чланови ће активно промовисати КСС и њене чланице
3. Чланови неће себе доводити у ситуације у којима могу бити у конфликту интереса
4. Чланови неће тражити надокнаду за свој рад у КСС
5. Чланови разумеју да је рад добровољан док се дати или одабрани задатак не прихвати; након тога правила и процедуре КСС морају да се поштују
6. Чланови ће активно доприносити увећању заједнице КСС у било којој форми и облику
7. Чланови разумеју да КСС треба да постане највећа платформа, свих српских организација за ширење информација. КСС даје свом чланству јединствену прилику приступа контактима својих организација и појединаца. Уколико је потребно, пристанак за остварење контакта ће бити затражен.
8. Током састанака и разговора, чланови разумеју потребу за ефикасношћу и поштоваће време свих учесника на састанцима, и пројектима, уз одговарајућу припрему, и јасан, концизан и аргументован разговор.
9. Чланови ће имати пристојан и структурисан приступ дискусијама, из поштовање саговорника
10. Чланови ће тражити могућности да покажу и објасне људима ван српске заједнице најбоље чињенице српсек историје, културе, науке, уместности и спорта.
              8   9   10   11   12