Page 10 - Canadian Serbian Alliance
P. 10

   Како да постанете ЧЛАН?
Ако желите да допринесете и укључите се у актвиности КСС
чекамо Вас!
Да бисте постали члан, треба да,
1. Сте вољни да доприносите српско-канадској заједници
2. Попуните приступницу:
https://canadianserbianalliance.com/contact,
3. Допринесете кроз чланарину:
https://canadianserbianalliance.com/donate,
4. Да поштујете и чувате основне принципе КСС
      
   8   9   10   11   12